Kemalist Sosyalistler Birliği (KSB)
  KSB'nin Siyasal Düşünce Yapısı
 KSB'nin Siyasal Düşünce Yapısı:

1. Kemalist Sosyalizm:

KSB, marksist sosyalizmden farklı bir anlayışı ifade eden kemalist sosyalizmi benimser. Kemal Atatürk'ün "Kemalizm, devlet sosyalizmi demektir" sözü, bizim kemalizmi sosyalist bir ideoloji olarak görmemizin temellerinden biridir. Kemalist sosyalizm, insanlar arasında sosyal sınıf ayrımı yapmaz. Sosyalist bir insanın ne kadar sosyalist olduğunu sosyal sınıfı değil, sosyalist savaşıma ne kadar çok emek verdiği belirler. Savunduğumuz sosyalizm anlayışı vatandaşlar arasında gelir dağılımında eşitlik hedefini ve işgünü saatinde adalet ilkesini içerir.

2. Ulusçuluk:

KSB, Atatürk'ün Türk ulusçuluğu anlayışını benimser. Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk ulusu denir" sözünü benimsemiştir. Ulusçuluk anlayışımızda Türk kimliği üst kimliktir, bu kimliği oluşturan alt kimlikler Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arnavut, Gürcü, Arap, Boşnak, Zaza ve sayamayacağımız kadar çok etnik kimliği içermektedir. Ulusçuluk, bütün dünyada ırkçılığın ve bölücülüğün karşısında siyasal birliği savunan bir görüştür. Ulusçuluk, insanları ırk ayrımı gözetmeden bir üst kimlikte birleştirir. Ulusçuluk, anti-emperyalisttir. Emperyalizmle işbirliği içinde olan sahte ulusçu akımlar, ırkçı veya dinci söylemlerle içiçe girmiştir. Ulusçuluk, bir ulusun ırk veya din ekseninde değil, dil ve kültür birliği ekseninde oluştuğunu savunur. Dincilikle veya ırkçılıkla içiçe girmiş sahte ulusçuların varacağı nokta emperyalizmle işbirliği yapmaktır.

3. Halkçılık:

KSB, halkın devlet yönetimine katılım mekanizmalarının önünün açılmasını savunur. Bunu devrimciliğin temeli olarak görür. Katılımcılık, sosyalist örgüte güç katacak ve devleti sosyalist temeller üzerinde yeniden biçimlendirecek bir yöntem olarak değerlendirilir.

4. Devletçilik:

KSB, ekonomide devlet girişimlerinin egemenliğini sosyalizmin ön koşulu olarak görür. KSB, ekonominin her alanında devletin egemenliğinin sağlanmasını ve gelirlerin çalışanlar arasında eşitlikçi dağılımının gerektiğini savunur.

5. Devrimcilik:

KSB, sosyalizmin uygulanması için devrimci düşünce yapısına sahip olunmasını temel koşul olarak değerlendirir. Karşı-devrimci güçleri etkisiz duruma getirmeyen bir örgütün sosyalist olabilme ve sosyalizmi getirebilme olanağı yoktur. KSB, ekonomik liberalizmin ekonomi dünyasında "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" düşüncesine karşı olmakla beraber aynı zamanda siyasal liberalizmin de siyasal dünya için öngördüğü "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" düşüncesine karşıdır.

6. Cumhuriyetçilik:

KSB, kesinlikle diktatörlüğe karşıdır. Anayasal çerçeve içinde değişik düşüncelerin kendisini ifade etmesinden yanadır. Anayasal hukuk çerçevesinde her vatandaşın eşit seçme ve seçilme hakkı olmasını savunur.

7. Laiklik:

Laiklik, anayasa ve yasaların hiçbir şekilde hiçbir dine göre biçimlenmemesini öngörür. KSB, dinlerin siyasal ve toplumsal yaşamı biçimlendirmede bir araç olarak kullanılmasına karşı duracaktır.
 

 
  Bugün 3 ziyaretçi (11 klik) kişi burdaydı!  
  Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol