Kemalist Sosyalistler Birliği (KSB)
  Kemalizm'in Ülküsü (Devlet Sosyalizmi)
 


Devlet Sosyalizmi (Kemalizm'in Ülküsü)


Devlet sosyalizmi, dünya üzerindeki sosyalizm türlerinden bir tanesidir.Devletin fazlaca etkin ve belirleyici olduğu bir düzeni ifade eder.Bir çok sektörde devlet, tamamen tekel iken, bazı sektörlerde, devlet kontrolünde ve kısıtlı bir burjuvaziye de müsaade eder.Bu burjuvazinin elde edebileceği kârlar sınırlıdır.Edinebildikleri mülkler sınırlıdır ve yüksek oranlarda vergilendirilir.Bunlar, devlet tarafından, üretim araçlarına sahip olunmasına müsaade edilmiş kitlelerdir ve bütünüyle devlet kontrolündedirler,devlet tarafından,kamu yatırımlarının ulaşmadığı bazı bölge veya sektörlerdeki açıkları kapatmak için devlet tarafından kullanılırlar.İşçiler için tespit edilmiş maaşlar bellidir ve hiçbir şekilde bu maaşların altında bir ödeme olamaz.Bilhassa burjuvaya ait olan iş yerlerinde işçiler de hisse sahibidirler.Devlet sosyalizminde küçük burjuvazi –hatta yerine göre orta boyuttaki burjuvazi- aynen korunur.Bakkal,çerezci,dönerci gibi kimselerin iş yerleri kamulaştırılmaz ve bunlar işlerinde tamamen serbest bırakılır.İkinci bir işyeri açmaları vb. de tabii ki yasaklanmıştır.Burada, eğer ki kamu tarafından kendisine biçilen görevi beğenmeyen kimseler olur da, kendi kendilerine çalışmak isterlerse, küçük çaplı işleri yapabilsinler diyerek tanınmış bir serbesti vardır.Özel mülkiyet vardır, yalnızca üretim araçları üzerinde kamu mülkiyeti esastır ve devletin izin verdiği kadar üretim aracı elde edilebilir.Miraslar üzerinde yüksek oranlı vergiler vardır ve eğer ki miraslar arasında üretim araçları varsa, inisiyatifin tamamıyla bireye bırakılması düşünülemez.Vâr olan özel mülkiyet, örneğin araba veya ev, tutulup da üretim aracına çevrilmez.Yani kişi özel arabasını kafasına göre taksi yapamaz,evini istediği gibi,istediği fiyatta kiraya veremez.Eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetleri kesinlikle ve herkese, eşit ve ücretsizdir.Bu ve benzeri temel kaidelere sahiptir ve temel amacı insanlar arasında eşitliği sağlayabilmek ve insanlara ekonomik özgürlük ve sosyoekonomik güvence sağlayabilmektir.İnsanların, insanca yaşamasını amaç edinmiştir.Görmekteyiz ki “devlet sosyalizmi” ve “devlet kapitalizmi” birbirlerinden başka şeylerdir.Aslına bakılırsa, her ikisinin içinde de ortak bulunan ‘devlet’ sözcüğü dışında en ufak bir ortaklıkları yoktur.Ancak, bu iki kavram sıkça karıştırılmaktadır.Evet, her ikisinde de devlet ekonominin başrolündedir ama başka amaçlar güderek.


Tarihsel olarak kendilerini ‘devlet sosyalisti’ olarak tanımlayan bazı kişiler,akımlar ve siyasî partiler olmuştur.1850’lerde,Almanya’da kendilerini devlet sosyalizmi taraftarı olarak tanımlayan bir akım vardır. Bu akım, Bismarck döneminde ağırlık kazanmıştır.ABD’de 19.yüzyılın sonlarında Wisconson Devlet Sosyalistleri isimli bir oluşum vardır.Lassall, devlet sosyalizminin en önemli kuramcılarından biri olarak kabul edilmektedir.Mısır’da Nâsır,İngiltere’de –ilk zamanlarında- Labour Party (İşçi Partisi),20.yüzyılın başında ABD’deki ‘Amerikan Sosyalist Partisi’; devlet sosyalisti kişi ve partilerdir.Fransa,İtalya ve Almanya’da değişik dönemlerdeki,değişik sosyalist partiler, devlet sosyalizminin savunucusu olmuştur.

Mustafa Kemal de ‘devlet sosyalizmi’ kavramını pek çok defa kullanmıştır.Bu tanımlamayı birden çok kere kullanmıştır.İlk olarak 1919 senesinde Samsun’a çıkıp, Amasya’ya geçerken Havza’da karşılaştığı Sovyet subayına, devlet sosyalizmi hedeflediğini söylemiştir.Bu söz sadece burada kalsaydı, herhalde taktiksel bir tanımlama olmuş, diye düşünülebilirdi ancak burada kalmamıştır.1930 senesinde Gazi, Reşat Kaynar ile yaptığı söyleşide devlet sosyalizmi kurmayı hedeflediklerini yinelemiştir.Tüm bunların da ötesinde çok daha kesin bir kaynak bulunuyor.1933 yılında Mustafa Kemal’in yazdığı ve Afet İnan nezrinde yayımlanmış olan “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” isimli kitabın 71 ve 72. sayfalarında benimsenen model olarak devlet sosyalizmi kelâmı zikredilmiştir.Bu kitap her hangi bir kitap değildir.Mustafa Kemal’in yazdığı bir kitaptır ve hepsinden ve her şeyden önemlisi, Mustafa Kemal’in isteği ve başvekil İsmet İnönü’ye yolladığı mektup üzerine bu kitap, okullarda ders olarak okutulmuştur.Yani devrim vatandaşı yetiştirirken kullanılan bir materyaldir bu kitap.Mevzu-u bahis kitapta ekonomik hedefler sıralanmış ve Mustafa Kemal tarafından, aynen şu cümleye yer verilmiştir; “Bu içtimai teminlere devlet sosyalistliğine yaklaşarak varılabilir”. Bu kitapta devlet sosyalizmi, Kemalizm’in nihaî hedefi olarak gösterilmiştir.Kısacası, bu kitap baz alındığı vakit Kemalizm’in ideolojisi (ideali,ülküsü,nihaî hedefi) devlet sosyalizmidir.Ayrıca devrimin önemli isimleri de devlet sosyalizminden bahsetmektedirler.Örneğin, Gazi’nin yakınlarından birisi,belli dönemlerde milletvekili ve yeni devletin hukuk çalışmalarında büyük emek sahibi olan Mahmut Esat Bozkurt, “Anadolu İhtilali” isimli kitabının 197.sayfasından itibaren devlet sosyalizmi hedeflerini uzunca anlatmıştır ve der ki; “Devlet sosyalizmi, özel mülkiyeti tanıyan, fakat insanın insan tarafından sömürülmesini önlemek ve milli kalkınmayı başarmak için devlete ekonomik işlerde kontrol ve teşebbüs hak ve yetkilerini kabul eden bir sistemdir”.1936 yılında yayımlanan “Resimlerle Türkiye” albümünde devrimle alakalı olarak, “Bizim mezhebimiz devlet sosyalizmidir” lâfı kullanılmıştır.
 
  Bugün 2 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!  
  Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol